OIE
Prognoza vremena
Kutina
natrag naprijed
stanje
dan
min.temp. °C °C
max.temp. °C °C
Sunce izlazi u : sati.
Sunce zalazi u : sati.

Upišete ime grada ili sela bilo gdje u svijetu (eng. naziv):

Traži

Podno grijanje

 


Podno grijanje
je ekonomično, štedljivo i zdravo grijanje. Ekonomično i štedljivo je jer podno grijanje treba 35* pogonske temperature u odnosu na radijatore koji trebaju barem 60*.

Radijatorsko grijanje funkcionira na principu konvekcije topline i kružnog strujanja zraka dok podno grijanje ima ravnomjernu raspodijelu temperature po prostoriji. Kod radijatorskog grijanja najtopliji dio je pri vrhu prostorije dok kod podnog najtoplije je na podu. Maksimalna temperatura poda ne smije prelaziti 24*. Ako je toplina poda 24*, oko glave je 20 stupnjeva, a na vrhu 16*. Kod radijatora je obrnuto, pri vrhu je 24*, a na podu 16*.

Za dobro funkcioniranje podnog grijanja potrebno je napraviti proračune po prostorijama te odabrati najbolji način postavljanja te komponente sustava. Mi Vam nudimo cijelu uslugu, od projektiranja do stručnog izvođenja radove te kasnijeg servisiranja opreme.

    
OSNOVNI ELEMENTI POSTAVLJANJA PODNOG GRIJANJA

Podno grijanje se sastoji od stiropornih ploča koje se postavljaju na pod prostorije u kojem se postavlja. U podžbuknom ormariću se sastoji razdjelnik na koji se spajaju pex cijevi za podno grijanje te se razvlaće po prostoriji pričvrščavanjem na stiropor. Od glavnog izvora grijanja provlače se cijevi te spajaju na razdjelnik. Za snižavanje pogonske temperature grijanja na potrebnih 35 stupnjeva, instalira se termostatski troputni ventil.

  • stiroporne ploče
  • podžbukni ormarić
  • razdjelnik sa priključnim priborom
  • pex cijevi za podno grijanje

NAČINI POSTAVLJANJA

TACKER SUSTAV

Cijevi podnog grijanja postavljaju se direktno na stiroporne ploče pričvrčavajući se sa iglicama - "tackeri"

Mi najčešće koristimo ovaj oblik makar je teži za postavljanje, ali je kvalitetniji zbog ravnomjernog širenja temperature jer nema dodatnog izolatora (čepovi od stiropora)

SISTEMSKE PLOČE SA ČEPOVIMA

Cijevi se postavljaju na sistemske ploče sa ili bez stiropora.  
 
 POSTAVLJANJE CIJEVI ZA PODNO GRIJANJE

Postavljanje PEX cijevi na stiropor izvodi se sa alatom na koji se stave "tackeri" ili iglice kojima se pričvrščuju cijevi.

 

Slika 1: Razdjelnik u podžbuknom ormariću sa spojenim PEX cijevima


Slika 2: Postavljanje podnog grijanja direktno na stiroporne ploče


Slika 3: Postavljanje podnog grijanja na stiroporne ploče sa čepovima