OIE
Prognoza vremena
Kutina
natrag naprijed
stanje
dan
min.temp. °C °C
max.temp. °C °C
Sunce izlazi u : sati.
Sunce zalazi u : sati.

Upišete ime grada ili sela bilo gdje u svijetu (eng. naziv):

Traži
Anketa
Kako ste saznali za nas?
Tražilica
Oglas
Preporuka
TV reklama
Ostalo

Ukupno glasova: 155 Glasaj

Solarno grijanje

Solarni sustav služi za zagrijavanje potrošne tople vode te dogrijavanju prostora putem sunca.
 
Instalacijom solarnog sustava moguće je smanjiti račune za grijanje tople vode i do 80%. Od svibnja do listopada ste mirni jer Vam sunce grije toplu vodu i ne treba dogrijavati, sunce je dovoljno. Za ostale mjesece trebat će dogrijavati sa dodatnim izvorom grijanja, ali tek manji dio.
 
Uz uštedu moguće je ostvariti i poticaje za ugradnju solarnih sustava te drugih oblika obnovljivih izvora energije. Poticaje tj. subvencije Vam daju gradovi ili županije u suradnji sa "Fondom za zaštitu okoliša". Moguće je ostvariti oko 50% subvencije od cijele investicije.
 
Uloženo se vraća nakon nekoliko godina, najčešće između dvije i pet godina.