OBJEKT:

  • Niskoenergetska kuća :: 200m2

LOKACIJA:

  • Paljuv

ODABIR SUSTAVA: 

  • Dizalica topline zrak-voda 16kW
  • Solarni sustav PTV + dogrijavanje prostora
    • Vakuumski kolektori 60 cijevi :: kombi spremnik 800/160
  • Podno grijanje

Odabir sustava grijanja

U Paljuvu smo krenuli sa postavljanjem instalacija grijanja. Objekat je novogradnja veličine oko 200m2. Kao izvor grijanja odabrana je dizalica topline zrak – voda uz dogrijavanje sa solarnim sustavom. Zbog niskotemperaturnog izvora grijanja postaviti će se podno grijanje jer za podno je dovoljna pogonska temperatura od 35*C.

Ima više mogućnosti postavljanja podnog grijanja,a mi preferiramo sustav na koji se cijevi postavljaju direktno na stiropor i najlon. Ovaj sustav je bolji jer se toplina ravnomjerno raspodjeluje po površini, nema dodatnih izolatora kao na stiropornim pločama sa krugovima. Takav smo sustav odabrali i za ovaj objekt.

Postavljanje podnog grijanja

Prvo smo postavili stiropor, debljine 3cm, i najlon na pripremljenu podlogu. Ugradili smo razvodne ormare, na svaki kat po jedan, te smo spojili glavne cijevi od kotlovnice do oremara. Nakon toga napravili smo raspored krugova po prostorijama te postavili cijevi na stiropor.

Postavljena su dva razvodna ormara, ima ukupno 20 krugova te je potrošeno oko 2000 metara cijevi za podno grijanje.

Druga faza radova

Kada se postavi glazura i pločice kreće druga i završna faza radova. Postaviti će se dizalica topline, instalirati kombi spremnik u kotlovnici te solarni termo sustav sa vakuumskim cijevima.

Galerija slika

Podijelite...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page