U ovom članku ćemo se baviti akumulacijskim spremnikom. Za šta služi te zašto je dobra njegova ugradnja.

Kao što mu i naziv govori, akumulacijski spremnik služi za akumuliranje toplinske energije. U njemu se skladišti toplinska energija da bi se mogla kasnije koristiti i to kod sustava kod kojih nije stalan izvor topline (solar – ovisi o suncu, kotao na drva – ovisi o ljudima). Ili ako imate više izvora topline. Posebno se preporuča ugradnja kod sustava kod ne griju automatski prema zadanoj temperaturi (plin, dizalica topline ili pelete) nego ovise o ljudima koji moraju ložiti (kotlovi na drva, pirolizu..). Svakako bi preporučio ugradnju akumulacijskog spremnika ako imate kotao na drva. Uštede na grijanju su oko 30% ali o tome ću pisati u sljedećem članku.

Ima nekoliko vrsti spremnika. Osim običnog “praznog” spremnika ima i onaj koji ima spiralu za mogućnost spajanja solarnog sustava. Osim spirale spremnik može u sebi imati i drugi spremnik koji služi za zagrijavanje potrošne tople vode.

Akumulacijski spremnik može skladišti toplinsku energiju dobivenu iz više izvora. Na njega se može spojiti kotao na drva, peć na pelete, solarni sustav ili dizalica topline. Preporuča se ugradnja kod korištenja više tih izvora topline, posebno solarnog grijanja u suradnji sa nekim drugim izvorom energije. Solarni kolektori se spajaju na spiralu u donjem dijelu spremnika i oni zagrijavaju vodu ovisno koliko je sunčan dan. Oni zagriju spremnik na određenu temperaturu i ako nije dovoljno zagrijalo vodu na željenu temperaturu, automatika pali dodatno grijanje, koje je isto spojeno na spremnik, te zagrijava vodu na željenu temperaturu. S tim da dodatno grijanje nije moralo grijati hladnu vodu nego je ona već zagrijana od solara te su ostvarene neke uštede. Debljina izolacije drži tu toplinu u spremniku.

Ako imate samo plinsko grijanje ili pelete onda nema potrebe za ugradnjom jer oni automatski griju čim imate potrebu za grijanjem i nema potreba za skladištenjem energije za kasniju upotrebu.