U prošlim člancima objasnili smo osnove o solarnom grijanju te od čega se sastoji. U ovom ćemo pisati kako funkcionira sustav uz animaciju rada.

Solarni kolektor je sa izoliranim solarnim cjevovodom spojen na solarnu pumpnu stanicu te na spremnik tople vode. U sustavu se nalazi solarna tekućina odnosno glikol. Sa cijelim sustavom upravlja solarna regulacija koja ima senzore koji se nalaze na kolektoru i u spremniku te mjere temperaturu.

Kada se na kolektoru zagrije solarna tekućina na veću temperaturu nego u spremniku regulacija pali solarnu pumpnu stanicu te distribuira tu tekućinu do spirale koja se nalazi u spremniku te zagrijava vodu koja kasnije služi za dogrijavanje prostora ili kao potrošna topla voda.

Video – Animacija rada solarnog sustava

Ako imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte  na e-mail info@sf-klime.hr ili na broj mobitela +38598730650