Kotao na drva i akumulacijski spremnik

Većina kućanstava koja su prije napravila centralno grijanje, kao alternativa plinskom bojleru imaju instaliran kotao na drva. To je dobra opcija jer je u kući puno toplije, a opet jeftinije nego da grijete na plin.

Sigurno ste se susreli da Vam je u kući bilo previše toplo (šta je i dobro jer sa plinom to neće biti nikad), a u kotlu je još ostalo drva i žara. U tom slučaju klapna dovoda zraka se zatvori (jer je postignuta željena temperatura kotla), a u kotlu se kondenzira i stvara smola koja se hvata na stijenke kotla i dimnjaka. Nakon nekog vremena, od tolike smole, se može i dimnjak zapaliti (meni je). Čim je klapna zatvorena, a u kotlu imate drva i žara, bespotrebno gubite energiju. To nije problem ako se dogodi jednom, ali kroz cijelu sezonu grijanja imate oko 20% – 30% gubitaka.

Ti problemi se riješavaju ugradnjom akumulacijskog spremnika. Sa spremnikom dobivate uštedu na potrošnji drva od oko 30% te produžujete vijek kotla. Osim toga dobivate na komociji jer kada se jednom ta količina vode zagrije, ona u spremniku traje tako da se ne mora ići stalno u peć. Ako je navečer spremnik zagrijan ne mora se ići ložiti do podne.

Spremnik se ugrađuje između kotla i radijatora. Kotao grije vodu u spremniku, a prema potrebi ta zagrijana voda se distribuira od spremnika do radijatora. Šema spajanje je prikazana na slici.

Shema spajanja kotla na drva i akumulacijskog spremnika

Dodatna pumpa se postavlja na izlazu iz spremnika i ona se pali kada je u kući potrebno da se zagrije. Sa tom pumpom upravlja termostat koji se nalazi u kući, on mjeri temperaturu i pali pumpu ovisno o potrebi. Kada se u kući postigne željena temperatura on gasi pumpu i toplina ostaje u spremniku. I ako se u kotlu ugasila vatra sustav radi i dalje jer ima topline u spremniku.