U prvom članku o solarnom grijanju pisalo se općenito o toj vrsti grijanja, prednosti te poticajima. U ovom članku pisati ćemo o komponentama bez kojih solarni sustav ne bi normalno funkcionirao. Prvo ćemo se baviti solarnim kolektorima, a u sljedećim tekstovima objasniti ćemo funkcioniranje ostalih komponenti sustava.

Četri glavne komponente čine solarni sustav, a to su solarni kolektori, koje ste mogli vidjeti na krovu, spremnik tople vodepumpna stanica te srce sustava, solarna regulacija. Od ostalih stvari tu su još izolirane cijevi koje spajaju kolektor, pumpnu stanicu i spremnik. Cijeli se sustav puni glikolom (tekućinom protiv smrzavanja).

Slika 1. Od čega se sastoji solarni sustav

SOLARNI KOLEKTORI

Postoje pločasti i vakuumski kolektori. Pločasti kolektori se koriste već 30 i više godina dok vakuumski kolektori koriste noviju tehnologiju te su kod nas na tržištu otprilike 10 godina.

Pločasti kolektori

Vjerojatno ste vidjeli na krovovima pločaste kolektore. Kao što im sama riječ kaže oni izgledaju kao plava ploča. Dolaze u nekoliko dimenzija, 1m2, 2m2, 2,5m2. Najčešće se koriste kolektori od 2m2. Ako bi gledali presjek kolektora on se sastoji od nekoliko stvari. Zadnja ploča je aluminijska ili od lima, do nje se nalazi izolacija od kamene vune debljine između 6 i 10 cm. Najkompleksniji dio je apsorber koji se sastoji od aluminijskog ili bakrenog lima presvučen tinox premazom plave boje, dimenzija kao što je i kolektor. Sa donje strane za apsorber su zavarene bakrene cijevčice debljine 8mm. Iznad apsorbera se nalazi kaljeno staklo. Sve je smješteno u aluminijskom okviru. Apsorber prikuplja sunčevu energiju te se zagrijava i tako zagrijani prenaša toplinu na cijevi koje su zavarene za apsorber i griju tekućinu u cijevima.

Slika 2. Pločasti kolektor i presjek kolektora

Vakuumski kolektori

Postoje nekoliko vrsti vakuumskih kolektora “heat pipe” te “u type”. Vakuumski kolektori se sastoje od vakuumskih cijevi te razdjelnika tj. sabirnika. Postoje razne debljine stakla na vakuumskim cijevima, 1,6mm, 2,2mm te 3mm. Naravno što je deblje staklo to je bolje (manja mogućnost pucanja). Vanjsko staklo je duplo te se unutar njega nalazi vakuum. Sa unutarnje strane se nalazi apsorber plave boje koji privlači sunčevu energiju. U cijevi se nalazi bakrena cijev koja je spojena sa apsorberom koji se nalazi na vrhu kolektora. Sabirnik ili razdjelnik je obložen poliuretanskom izolacijom. Kod “heat pipe” kolektora ta bakrena cijev je neovisna od razdjelnika te nije spojena sa razdjelnikom nego se toplina prenaša preko kondenzera koji se nalazi na vrhu cijevi te je deblji od same cijevi.

Slika 3. Presjek vakuumskog kolektora “Heat pipe” i vrh vakuumske cijevi s kondenzerom

Slika 4. Vakuumski kolektor “U type”

O ostalim dijelovima solarnog sustava pojasnit ćemo u sljedećem članku.