U prošlom članku pisali smo o solarnim kolektorima, vrstama i funkciji. U ovom ćemo pojasniti funkcioniranje solarnih spremnika i ostalih dijelova solarnog termo sustava.

SOLARNI SPREMNICI

Imamo nekoliko vrsta solarnih spremnika ovisno o namjeni i funkciji koju trebaju izvršavati. Oni služe za akumuliranje energije koju smo dobili suncem tako da se može koristiti topla voda onda kada sunca više nema.

Akumulacijski spremnik

Akumulacijski spremnik se koristi za akumuliranje energije za grijanje prostora. Može biti sa spiralom za spajanje solarnih kolektora ili bez te spirale. Najčešće se koriste 500 , 800 i 1000 litara (postoje i većih volumena).

Kombi spremnik

Kombi spremnik je isti kao i akumulacijski, ali u sebi ima još jedan manji spremnik za zagrijavanje potrošne tople vode. On se nalazi u gornjem dijelu spremnika.

Isto tako može biti bez ili sa spiralom za spajanje solarnog sustava.

Najčešće se koriste spremnici volumena 600/100 lit800/120 i 1000/160 lit. Veća litraža spremnika je za korištenje energije za grijanje dok manja je za grijanje potrošne tople vode.

I akumulacijski i kombi spremnik ima mogućnost spajanja više izvora grijanja. Solarni sustav se spaja na spiralu u donjem dijelu spremnika dok ostali izvori se spajaju u gornji dio.

Solarni spremnik za PTV

On se koristi za akumuliranje energije za potrošnu toplu vodu. Ima dvije spirale, jednu za spajanje solarnog sustava dok drugu za spajanje dodatnog izvora grijanja.

Na sve spremnike se može ugraditi električni grijač.

Ima raznih veličina spremnika od 200 lit pa do 1000 lit. Naravno, veličina spremnika ovisi o broju osoba koja koriste toplu vodu.

Solarna pumpna stanica

Solarna pumpna stanica služi za distribuciju zagrijanog fluida od solarnog kolektora pa do spremnika.

U kutiji se nalazi pumpa, ventili sa termomanometrima, regulator protoka, odzračnik te sigurnosni ventil sa izvodom za spajanje ekspanzione posude.

Ima raznih jačina pumpi ovisno o veličini solarnog sustava.

Solarne cijevi te tekućina za punjenje

Solarne cijevi za spajanje spremnika i kolektora koriste se bakrene cijevi u šipkama ili inox gibljive cijevi te se moraju obavezno izolirati. Cijevi se pune solarnom tekućinom.

Solarna tekućina tkz. glikol puni se sa posebnom solarnom pumpom te služi da se ne smrzne ako vani temperatura padne ispod nule.

Solarna regulacija

Solarna regulacija je srce sustava te ona mjeri sve potrebne temperature i upravlja sa cijelim sustavom, pali i gasi pumpe. Ona se brine da ne dođe do pregrijavanja spremnika ili kolektora. Prava regulacija ima mogućnosti i zaštite sustava od smrzavanja i blokiranja pumpi.

Ovo su u kratko opisani sve komponente potrebne za normalan rad sustava. Ako budete imali bilo kakvih pitanja slobodno ih pošaljite na e-mail marko@sf-klime.hr ili nas kontaktirajte putem obrasca.

U sljedećem članku objasniti ćemo funkcioniranje sustava uz animaciju rada sustava.